Στήριξη… ζητά το Σωματείο Επιχειρηματιών Εστίασης Λιβαδειάς

Ο κλάδος της εστίασης, αποτελείται από 90.000 επιχειρήσεις και απασχολεί περί τους 300.000 εργαζόμενους και περισσότερα από 150.000 συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών μας, με κύκλο εργασιών 4 δισ. ευρώ. 
-Είμαστε ο κλάδος των επιχειρήσεων που αριθμούν απασχολούμενα άτομα και προσωπικό σε πολύ μεγάλο αριθμό.     
-Ο κλάδος της εστίασης είναι κεντρικός πυλώνας της οικονομικής δραστηριότητας και ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα, με 450.000 εργαζόμενους και χιλιάδες σημεία πώλησης 
-Είναι κλάδος άμεσα συνδεδεμένος με τον τουρισμό και την αναψυχή,που στηρίζει την τοπική οικονομία, τομείς που κατά γενική παραδοχή υφίστανται τεράστιο πλήγμα από την παρούσα κρίση και για τους οποίους ήδη η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει μέτρα στήριξης.    
-Από τις 14 Μαρτίου 2020 με κρατική εντολή ο κλάδος ανέστειλε την λειτουργία του μηδενίζοντας τα έσοδα του. 

-Στα πλαίσια της στήριξης, μέσα στο πακέτο των μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση, δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη οικονομική μέριμνα για τον κλάδο που έχει πολλές ιδιαιτερότητες και συσσωρευμένες υποχρεώσεις. 

ΖΗΤΑΜΕ: 

1)Μείωση του ΦΠΑ στο 6% και 13% στο σύνολο του κλάδου από το 24% και 13% που είναι σήμερα. 

2) Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καφέ και άλλων ειδικών φόρων σε εγχώρια προϊόντα (κρασί ,τσίπουρο) 

3) Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 20%, σύμφωνα με τη σχετική δέσμευση της κυβέρνησης, και μη καταβολή προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το 2020, αλλά και μειούμενη για μια τριετία μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.  
-Κατάργηση της προκαταβολής φόρου  για το οικονομικό έτος 2019 και εξ ορθολογισμό με μείωση του στο 50% από το 2020 και μετά μειούμενη 5% κάθε έτος ώστε σταδιακά να επανέλθει η κανονικότητα σε βάθος χρόνου.) 
-Κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος και της Έκτακτης εισφοράς, που έγινε μόνιμη.  
-Κατάργηση κάθε χαρτοσήμου και μείωση τελών στα Επιμελητήρια και το ΓΕΜΗ κατά 50% 

4) Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργαζομένων κατά 50% ως το τέλος του χρόνου και εξ ορθολογισμό τους με την μείωση τους από 1/1/21 
– ειδικό επίδομα για εργαζομένους που θα τεθούν, εκτάκτως και για συγκεκριμένο διάστημα (έως 31/12/2020) λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. 
– εργαλεία ρευστότητας για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων με εγγύηση του Δημοσίου κατά 80% και με βάση τα στοιχεία μισθοδοσίας, όπως είχε εξαγγελθεί στις αρχές της κρίσης. 

5) Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά την 1/3/20 σε 60 άτοκες δόσεις, με πρώτη δόση τον Ιανουάριο του 2021. 
Επιδότηση των εισφορών των επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων τουλάχιστον ένα εξάμηνο ( ως 31/12/20)                    

6) Για την περίοδο από την άρση των περιοριστικών μέτρων και ως 31/12/20 να προβλεφθεί μείωση των μισθωμάτων (ενοικίων) που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις εστίασης ανάλογη με την μείωση των εισπράξεων τους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, με ταυτόχρονη προστασία των ενοικιαστών για το συγκεκριμένο διάστημα.  
-Σε αντιστάθμισμα για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μείωση φορολογίας, χαρτοσήμου και του ΕΝΦΙΑ στο αντίστοιχο ποσό σε πολλές δόσεις . 
Η κίνηση αυτή θα είναι δίκαιη και εύλογη, με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει για τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης, για τον οποίο είναι φανερό ότι θα υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί ακόμα και μετά την άρση των γενικών περιοριστικών μέτρων.    

7) Μείωση τελών και επιπλέον χρεώσεων στους λογαριασμούς, Τηλεπικοινωνιών και κυρίως των παρόχων Ηλεκτρικής ενέργειας  (ΥΚΩ,ΕΤΜΕΑΡ, ΕΡΤ,ΔΗΜΟΣ,ΤΑΠ ΚΤΛ) στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων, ώστε να μειωθεί το δυσβάσταχτο κόστος που μετατρέπει την χρήση ρεύματος σε συνέταιρο με τις εταιρίες ηλεκτρισμού. 

8) Το μέτρο της μείωσης των ενοικίων κατά 40%, αν και θετικό, για τον κλάδο είναι ελάχιστο, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου ύψους των ενοικίων λόγω του εμβαδού που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν και την τοποθεσία (συνήθως στα πιο εμπορικά σημεία), με κόστος χιλιάδες ευρώ. 
Το αίτημά μας είναι η επιδότηση του συνόλου του ενοικίου κατά το διάστημα της αναστολής και μετά την λήξη της, επιδότηση του 40% ως την 31/12/2020. 


9) Ένταξη του κλάδου σε προγράμματα άτοκης επιχορήγησης ρευστότητας και ΟΧΙ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ. 
-Ρύθμιση όλων των επιχειρηματικών δανείων, με αντίστοιχη παράταση στο τέλος της λήξης τους. 

10) ‘Αμεση ψήφιση νόμου για την δημιουργία ,ενός ενιαίου φορέα είσπραξης, Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων και καθορισμού του αμοιβολόγιου μέσα από συλλογική διαπραγμάτευση δημιουργών και χρηστών, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Να λυθεί επιτέλους το διαχρονικό πρόβλημα με τους διάφορους ”Οργανισμούς” που ξεφυτρώνουν συνεχώς. 

11) Παραχώρηση ατελώς κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων με διαδικασίες fast track, από τους Δήμους για την επέκταση τραπεζοκαθισμάτων, μετά τους περιοριστικούς όρους της κυβέρνησης, καθώς και έκπτωση κατά 50% στους ήδη υπάρχοντες κοινόχρηστους χώρους. 
-Επίσης την λειτουργία εντός καταστημάτων ανοιγόμενων ημιυπαίθριων χώρων, σύμφωνα με τις οδηγίες περί ελάχιστων αποστάσεων, όπως με τους εξωτερικούς, καθώς και έκπτωση από τους ΟΤΑ στα τέλη ύδρευσης,ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας κατά 50% ως την 31/12/20. 

12) Την στήριξη των Σχολικών κυλικείων, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του επισιτισμού και έμειναν χωρίς εργασία από αρχές Μαρτίου, καθώς εργάστηκαν για διάστημα λιγότερο από 4,5 μήνες για φέτος. 
-Ζητούμε την απαλλαγή των εκμεταλλευτών σχολικών κυλικείων από την υποχρέωση καταβολής του 50% του μισθώματος για το τρέχον σχολικό έτος και ο συμψηφισμός του κάθε τυχόν υπερβάλλοντος καταβληθέντος μισθώματος, με τα μισθώματα του επόμενου σχολικού έτους.,την αυτοδίκαια παράταση για ένα έτος όλων των ισχυουσών συμβάσεων μίσθωσης σχολικού κυλικείου, εφόσον το επιθυμεί ο επαγγελματίας. 
-Καθώς και αναστολή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 8 μηνών κάθε υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από μισθώματα προηγούμενων ετών με την δυνατότητα ρύθμισης και σταδιακής αποπληρωμής από 31/12/20 και έπειτα κάθε οφειλόμενου μισθώματος. 
Με το άνοιγμα των σχολείων, να ανοίξουν ταυτόχρονα και τα Σχολικά κυλικεία.  

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΙΚΟΥ

Share...
  • 4
  •  

nea

Next Post

Β.Αποστόλου: Ζητούμενο για την Καρυστία ένα ενδοκυκλαδικό επιδοτούμενο δρομολόγιο.

Σα Μαΐ 9 , 2020
Στην απάντησή του, με Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/25149/2020/95/20.04.2020, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης πολιτικής κ. Πλακιωτάκης προς την ερώτηση, με Αριθ. Πρωτ.: 5037/19.03.2020, των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας για τη Σύνδεση της Νότιας Εύβοιας με Κυκλάδες και Ραφήνα αναφέρει πολλές αναλήθειες, όπως : ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί δήλωση δρομολόγησης […]