Προσλήψεις 7 εργατών γενικών καθηκόντων στο Δ. Λεβαδέων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικού αριθμού 7 ατόμων, προς κάλυψη των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ , ο ΑΜΚΑ , και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ του αιτούντος

Σημείωση : Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών , ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος , θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα θα αναρτηθεί στo Πρόγραμμα Διαύγεια και θα δημοσιευθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λεβαδέων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων  (www.dimoslevadeon.gr)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Λεβαδέων από Πέμπτη 11-06-2020 μέχρι και την Τετάρτη 17-06-2020 :
1. Με ηλεκτρονικό τρόπο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις email : lgikopoulos@livadia.gr , akoitsanou@livadia.gr
2. Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ( Δήμος Λεβαδέων , Σοφοκλέους 15 Λιβαδειά, Τ.Κ 32131 )
3. Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προσωπικού ( ημιώροφος ) στους αρμόδιους υπαλλήλους : κο Λουκά Γκικόπουλο και κα Εύη Τσαμπή , τηλέφωνο επικοινωνίας 22613-50833.

Share...
  •  
  •  

nea

Next Post

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» - «Ταξίδι στην Ποίηση με την Ελένη Αρβελέρ»

Πε Ιούν 11 , 2020
Ο Σύλλογος «Οι Φίλοι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών αναδιαμορφώνει λόγω της πανδημίας Covid-19 το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του και προσφέρει στα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, δράσεις με νέους, ψηφιακούς τρόπους επικοινωνίας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώρα 18.00 εγκαινιάζεται το νέο youtube κανάλι του Συλλόγου, μέσω του οποίου θα προβάλλονται δωρεάν  οι εκδηλώσεις, […]