Απάντηση Δημάρχου Λεβαδέων Γιάννη Ταγκαλέγκα σε ανακοίνωση – ψήφισμα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Λιβαδειάς

Με αφορμή την ανακοίνωση – ψήφισμα της 24ης Ιουλίου, αλλά και την ανακοίνωση που ακολούθησε μετά το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 29.07.20, από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Λιβαδειάς είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν δημόσια όσες αναληθείς και ανυπόστατες πληροφορίες ή καταγγελίες περιλαμβάνονται στα δύο αυτά κείμενα:

  1. Η επιθυμία της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Λιβαδειάς για ανάγνωση του ψηφίσματος πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 29 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο με αποκλειστικό θέμα το προσφυγικό, είχαν δημόσια τοποθετηθεί για την ανάγκη στήριξης των ωφελούμενων του προγράμματος και όλοι δεσμευθήκαμε ότι θα διεκδικήσουμε την παράταση της στέγασής τους μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης των ταξιδιωτικών τους εγγράφων. Βέβαια, είναι αναφαίρετο δικαίωμα των εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων να τοποθετηθούν εκ νέου και να εκφράσουν τις απόψεις τους, όπως θα μπορούσαν να το είχαν πράξει και την προηγούμενη Τετάρτη μετά την ανάγνωση του ψηφίσματος από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Όσον αφορά στις ενέργειες που έχουν γίνει προκειμένου οι πρόσφυγες να αποκτήσουν νομιμοποιητικά έγγραφα, υπενθυμίζω ότι έχω ήδη αναφερθεί στο σύνολο των ενεργειών που έχουν λάβει χώρα από τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα ESTIA II της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. προκειμένου οι ωφελούμενοι του προγράμματος να λάβουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα το ταχύτερο δυνατό και να μπορέσουν να εγγραφούν στο πρόγραμμα HELIOS ή να προβούν στην έκδοση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων που θα τους επιτρέψει τελικά να ταξιδέψουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.  

Προς πληροφόρηση της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Λιβαδειάς, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων, η έκδοση των νομιμοποιητικών εγγράφων είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων διαδικασιών, τις οποίες το εταιρικό προσωπικό της Κ.Ε.ΔΗ.Λ., αλλά και οι ίδιοι οι ωφελούμενοι οφείλουν να ακολουθούν μέχρις ότου γίνει εφικτή τελικά η έκδοση αυτών. 

Ο ΑΜΚΑ έχει πλέον αντικατασταθεί από τον ΠΑΑΥΠΑ (Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπών), τον οποίο οι ωφελούμενοι σταδιακά λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στην πλατφόρμα ΗΔΙΚΑ ή κατόπιν επίσκεψης των ιδίων στην Υπηρεσία Ασύλου.  Ο ΠΑΑΥΠΑ μετατρέπεται σε ΑΜΚΑ μετά την χορήγηση διεθνούς προστασίας από το ελληνικό κράτος. 

Σημειώνεται εδώ, ότι η έκδοση Αριθμών Φορολογικού Μητρώου από τη ΔΟΥ Λιβαδειάς ή η εγγραφή των ωφελούμενων στο Μητρώο Ανέργων από το κατάστημα του ΟΑΕΔ πραγματοποιείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 

Πράγματι, υπάρχει κωλυσιεργία στη διαδικασία ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, καθότι το τραπεζικά ιδρύματα για να προχωρήσουν στη διαδικασία απαιτούν ως αποδεικτικό ταυτότητας των ωφελούμενων την άδεια διαμονής τους ή την αναγγελία πρόσληψης από εργοδότη τους, ενώ αρνούνται να δεχθούν την κάρτα προσωρινής διαμονής τους ως επαρκές αποδεικτό ταυτότητας.  Αν και έχει δοθεί γενική οδηγία από τα συναρμόδια Υπουργεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος, τα περισσότερα καταστήματα τραπεζών της χώρας (μεταξύ αυτών και τα καταστήματα της πόλης μας) δείχνουν άρνηση συμμόρφωσης. Το πρόβλημα  αυτό έχει γνωστοποιηθεί από την Κ.Ε.ΔΗ.Λ. στο αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ώστε να δοθούν σχετικές οδηγίες για την οριστική επίλυση του θέματος. 

Στατιστικά από τους 436 ωφελούμενους που φιλοξενούνται σήμερα στη Λιβαδειά (167 ενήλικες και 269 παιδιά), έχουν λάβει ΑΜΚΑ 267 ωφελούμενοι, έχουν ήδη λάβει ΠΑΑΥΠΑ 48 αιτούντες άσυλο, 148 ωφελούμενοι διαθέτουν ΑΦΜ και 89 ενήλικες είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, σε αντιδιαστολή μόνο 3 ωφελούμενοι διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό. 

Επιπρόσθετα, βρίσκομαι προσωπικά σε συνεχή επικοινωνία με τους απασχολούμενους στην Κ.Ε.ΔΗ.Λ. αναφορικά με την πρόοδο έκδοσης νομιμοποιητικών εγγράφων και μέχρι σήμερα έχω πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους των ωφελούμενων που φιλοξενούνται στην πόλη σε μια προσπάθεια επίλυσης των προαναφερθέντων ζητημάτων. 

Προτροπή μας είναι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα HELIOS που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή αυτονόμηση των ιδίων από το Πρόγραμμα ESTIA. Δυστυχώς όμως, στο σύνολο της χώρας, παρατηρείται διάχυτη άρνηση από μέρους των ωφελούμενων να ενταχθούν στο Πρόγραμμα HELIOS, καθώς το Πρόγραμμα αυτό δεν προβλέπει την παροχή οικονομικού βοηθήματος για τους ωφελούμενους σε μηνιαία βάση (όπως συμβαίνει με το ESTIA), αλλά εξασφαλίζει αποκλειστικά τη στέγαση και την εκπαίδευση των ωφελούμενων για διάστημα έξι μηνών ή ενός έτους. Το HELIOS είναι πρόγραμμα αμιγώς ενταξιακό και δεν υποχρεώνει τη συμμετοχή κανενός ωφελούμενου που προέρχεται από το ESTIA σε αυτό. Στόχος του είναι η στέγαση και η εκπαίδευση, ενώ στο μέλλον αναμένεται να συνδεθεί και με την απασχολησιμότητα ή εργασιακή ένταξη όσων συμμετέχουν σε αυτό. Η κοινότητα των προσφύγων επιδεικνύει εμφανή απροθυμία συμμετοχής καθώς η εγγραφή τους στο πρόγραμμα HELIOS περιορίζει αποδεδειγμένα τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων χορήγησης διεθνούς προστασίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η μη παροχή οικονομικού βοηθήματος επιδρά αρνητικά στην επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος ως εναλλακτική λύση λόγω της εξόδου τους από το ESTIA.

  • Αναφορικά με την καθυστέρηση εξέτασης των 30 ενστάσεων που υποβλήθηκαν από υποψηφίους που συμμετείχαν στην προκήρυξη της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. το Μάρτιο του 2020, αυτή ήταν αποτέλεσμα αναμφίβολα της μη διεξαγωγής Διοικητικών Συμβουλίων από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, λόγω των περιορισμών στη σύγκλισή τους, από το Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο, εξαιτίας της πανδημίας COVID – 19. Η εξέταση των ενστάσεων, καθώς και των σχετικών φακέλων συμμετοχής και των συνημμένων δικαιολογητικών τους ολοκληρώθηκε πρόσφατα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΛ που διεξήχθη για πρώτη φορά δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών. Μέχρι πρόσφατα, όλα τα Διοικητικά Συμβούλια διεξήχθησαν δια περιφοράς (μέσω email), οπότε ήταν πρακτικά αδύνατο να λάβουν γνώση τα μέλη του Δ.Σ. του περιεχομένου των  φακέλων των 30 ενιστάμενων και να προβούν στην εξέτασής τους. 
  • Τέλος, με αφορμή την εμπλοκή απασχολούμενης με σύμβαση μίσθωσης έργου ως επιστάτρια στο πρόγραμμα «Μίσθωση διαμερισμάτων σε αιτούντες άσυλο (ESTIA II) που υλοποιεί η ΚΕΔΗΛ κατόπιν συμφωνίας με την Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες» σε περιστατικό στο οποίο φέρεται να έχει λάβει χώρα οικονομική συναλλαγή με πρώην ωφελούμενο του Προγράμματος ESTIA, σας ενημερώνω πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν θεωρείται λήξασα, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στην ανακοίνωσή σας. Αντίθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. βρίσκεται σε διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης της υπόθεσης, όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του εταιρικού προσωπικού «ESTIA II: Πρόγραμμα μίσθωσης διαμερισμάτων σε αιτούντες άσυλο στη Λιβαδειά» και σύντομα η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμα αυτής (πειθαρχική απόφαση), θα γνωστοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ας αντιληφθούμε όλοι την ευθύνη που φέρουμε κι ας σταθούμε αρωγοί σε όσους βιώνουν σήμερα το πραγματικό πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να μείνουν χωρίς στέγαση και οικονομικό βοήθημα, μεταξύ αυτών και πολλές οικογένειες στη δική μας πόλη, λόγω των νομοθετικών ρυθμίσεων που προηγήθηκαν τους τελευταίους μήνες. Το πρόβλημα τελικά μεταφέρεται στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες φιλοξενούν τους ωφελούμενους του Προγράμματος ESTIA και καλούνται να διαχειριστούν τους πληθυσμούς αυτούς.

Λαμβάνουμε την κριτική σας ως εποικοδομητική, ενώ θεωρούμε πως στόχος σας είναι η πραγματική επίλυση των προβλημάτων και όχι απλά η δημιουργία εντυπώσεων.

Share...
  • 2
  •  

nea

Next Post

Κακή συμφωνία με Αίγυπτο θα δώσει ανέλπιστα όπλα στην Τουρκία

Πε Αυγ 6 , 2020
Οι διαπραγματεύσεις για ΑΟΖ με την Αίγυπτο «σαφώς πρέπει να εντατικοποιηθούν με σκοπό την συμφωνία», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας στο β’ μέρος της συνέντευξής του στο «iEidiseis», το οποίο στο σύνολο του δημοσιεύεται αύριο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «το παράνομο σύμφωνο Τουρκίας-Σαράζ πρέπει να “σπάσει”. Και υπάρχουν δυο […]